WAAR JEZUS JOUW LEVEN
WIL HERSTELLEN!

Giften


Wilt u onze kerk financieël ondersteunen?
Dat kan op onderstaand rekeningnummer:

NL78 INGB 0007 5171 83
t.n.v. Evangelie Gemeente De Deur Sneek

Op deze manier helpt u ons, zodat we door kunnen gaan met het bereiken van mensen met het evangelie van Jezus Christus

Alvast hartelijk bedankt voor uw gift


Lucas 6:38 
"Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven."